A razón desta paxina web e pra dar a coñecer un pouco mais en profundidade algúns dos traballos que durante anos vin realizando nos estudos de gravación Trak (Madrid), na función de inxeñeiro de son é Productor Musical.

Tamén quero aproveitar esta oportunidade pra agradecer as Compañías discográficas, Productoras de cíne e televisión, Productores Musicais, Músicos, Artistas, Compositores, e Arreglistas po la confianza depositada en mín pra a realización dos seus traballos.

Si e a primeira vez que entras na miña paxina so me queda dexesar que che guste, e que podas contar conmigo para os teus proxectos.

Darche as gracias de anteman.

Fran Gude

José Francisco Gude Arestín 1992-2019 ©
Galego English Castellano